Ръководство на Представляващ
Моля, прочетете настоящото Ръководство внимателно. То дава подробни указания за това, как се ръководи Програ- мата за корпоративни карти на ИНГ. Това включва указа- ния за това, как да се увеличават кредитните лимити и да се заявяват нови карти, т.н.
Изтегли

 

Ръководство за картодържателя
Моля, предайте настоящото ръководство на вашите слу- жители, които пътуват. То дава указания за това, как да ползват картата.
Изтегли

 

Nортала ING Commerial Card
Чрез този портал притежателите на карти и администраторите на програми могат да виждат подробности за своя акаунт ING Corporate Card и за наличния лимит. Може да преглеждате трансакциите си и да изтегляте извлечения. За достъп до портала отидете на www.ingcommercialcard.com. Използването на портала по този начин е безплатно.

Новите притежатели на карти и администраторите на програми ще получават автоматично имейли с потребителско име и временна парола за вход в портала ING Commercial Card. Имайте предвид, че трябва да получите тези имейли, преди да получите действителната кредитна карта.

Моля, вижте прикачената версия на английски език на ръководството за картодържатели.
Изтегли

Приложена е версията на английски език на Ръководството на Представляващия за онлайн корпоративни карти.
Изтегли

 

Приложението ING Commercial Card
Приложението осигурява на притежателите на карти пълен контрол върху тяхната Corporate Card. Разполагате с достъп в реално време, който Ви позволява да следите последните трансакции и да се информирате за наличните лимити за разплащане, докато сте в движение.


Моля, разгледайте приложените указания за ползване. Изтегляне

 

Формуляр за оспорена транзакция
Чрез този формуляр картодържателят може да подаде възражение. Например: в случай на неполучени или липсващи стоки, двойно осчетоводена транзакция, грешна сума.

Подозирате измама? В този случай не използвайте формуляра. Незабавно се свържете с нашия клиентски център (24/7) на телефонен номер +31 (0)10 - 428 9581 или се обадете на местните ни телефонни номера.
Изтегли

 

Съгласие за SEPA директен дебит
Изтеглете