ING Corporate Card Programme - Corporate pay

Žiadosť o zmenu údajov držiteľa karty

Tento dokument je vyhotovený v anglickej a slovenskej jazykovej verzii. Anglická jazyková verzia tohto dokumentu bude mať prednosť pri jeho výklade.

Uprednostňujete vyplnenie formulára v papierovej forme?

Stiahnuť

1. Informácie o spoločnosti (povinné)

 1. 11-miestne číslo uvedené na výpise pre Vašu spoločnosť
 2. Späť Ďalej

2. Zmena údajov o držiteľovi karty (voliteľné)

 1. Posledné 4 čísla na karte
 2. Obsahovať môže maximálne 21 znakov vrátane medzier
 3. Max. 21 znakov, v prípade, že požadujete výmenu karty za novú, Vaša karta bude zablokovaná. (Bezpečnostné opatrenie zamedzujúce existenciu dvoch aktívnych kariet súčasne)
 4. Späť Ďalej

3. Zmena limitu na karte (voliteľné)

Mena je určená podľa žiadosti spoločnosti

 1. Nový limit karty (minimálne 1.500). Mena je určená podľa žiadosti spoločnosti
 2. Nový limit karty (minimálne 1.500). Mena je určená podľa žiadosti spoločnosti
 3. deň-mesiac-rok
 4. Späť Ďalej

4. Ďalšie osobitné podmienky (voliteľné)

 1. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
  1. V prípade, že požadujete výmenu karty za novú, Vaša karta bude zablokovaná (Bezpečnostné opatrenie zamedzujúce existenciu dvoch aktívnych kariet súčasne)
 2. Späť Ďalej

5. Podpis Administrátora (povinné)

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. Späť Ďalej

6. Kontaktná adresa pre odoslanie

 1. Späť Ďalej