Tento formulár je určený na vydanie ING firemnej karty. Mal by byť vyplnený administrátorom a budúcim držiteľom ING firemnej karty. Ak ste ešte nepodpísali Žiadosť spoločnosti o vydanie ING firemných kariet (ING Corporate Card Programme, Corporate Pay, Application Form and Agreement (euro), Company form), vyplňte ju prosím a zašlite spolu s touto žiadosťou. Táto žiadosť zamestnanca je vyhotovená v anglickej a slovenskej jazykovej verzii. Anglická jazyková verzia tejto žiadosti zamestnanca bude mať prednosť pri ich výklade.

Uprednostňujete vyplnenie formulára v papierovej forme?

Stiahnuť

1. Spoločnosť

Vyplní administrátor

 1. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez čísla mobilného telefónu
 2. 11-miestne číslo uvedené na výpise pre Vašu spoločnosť
 3. Späť Ďalej

2. Zamestnanec

Vyplní zamestnanec

 1. Obsahovať môže maximálne 21 znakov vrátane medzier
 2. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez čísla mobilného telefónu
 3. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez emailovej adresy. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
 4. deň-mesiac-rok
 5. Späť Ďalej

3. Limit na kartu a obmedzenia

Vyplní administrátor

  1. Označte požadovaný limit pre zamestnanca
  1. aplikovateľné pre výber z bankomatu alebo na pobočkách bánk
 1. Späť Ďalej

4. Podpis administrátora

Potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu držiteľa karty na základe platného dokladu totožnosti

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. Späť Ďalej

5. Kontaktná adresa pre odoslanie

 1. Späť Ďalej

6. Vyplní zamestnanec ING

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. Späť Ďalej