ING Corporate Card Programme - Corporate Pay

Žiadosť spoločnosti a Zmluva (euro)

Pre: ING Bank N.V. ("ING")

Uprednostňujete vyplnenie formulára v papierovej forme?

Stiahnuť

1. Spoločnosť

 1. Max. 36 znakov (vrátane medzier)
 2. Max. 21 znakov (vrátane medzier)
 3. Späť Ďalej

2. Administrátor 1

Vyplní osoba zodpovedná v spoločnosti za vydávanie ING firemných kariet a administráciu.

 1. deň-mesiac-rok
 2. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez čísla mobilného telefónu
 3. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez emailovej adresy. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
 4. Heslo bude používané pri telefonickej komunikácii. Heslo môže mať maximálne 12 znakov
 5. deň-mesiac-rok
 6.  
 7. Späť Ďalej

3. Administrátor 2

Vyplní druhá osoba zodpovedná v spoločnosti za vydávanie ING firemných kariet a administráciu. (odporúčame priradiť aj druhého administrátora)

 1. deň-mesiac-rok
 2. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez čísla mobilného telefónu
 3. Povinné. Žiadosť nebude spracovaná bez emailovej adresy. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
 4. Heslo bude používané pri telefonickej komunikácii. Heslo môže mať maximálne 12 znakov
 5. deň-mesiac-rok
 6.  
 7. Späť Ďalej

4. Platby

  1. Platba musí byť prevedená v prospech účtu uvedeného v článku 4a do 10 dní odo dňa vygenerovania príslušného výpisu
 1. Späť Ďalej

5. Limity a blokácia karty

 1. Táto čiastka predstavuje celkový limit pre všetky karty vydané na základe tejto žiadosti vo vybranej mene
  1. ING negarantuje že transakcie budú vždy zablokované
 2. Späť Ďalej

6. Ďalšie osobitné podmienky

 1. Späť Ďalej

7. Osobitné ustanovenia

 1. Späť Ďalej

8. Podpis

Spoločnosť týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že:

 1. deň-mesiac-rok
 2. deň-mesiac-rok
 3.  
 4. deň-mesiac-rok
 5. deň-mesiac-rok
 6.  
 7. Späť Ďalej

9. Kontaktná adresa

 1. Späť Ďalej

10. Vyplní zamestnanec ING

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. Späť Ďalej