ИНГ Корпоративни Кредитни Карти

Корпоративни плащания

Форма за регистрация на Картодържател

Тази форма трябва да бъде попълнена от Представляващ/Упълномощено лице, както и от Картодържател. Ако не сте регистрирани за ИНГ Корпоративни Кредитни Карти, моля също предоставете и „Форма за регистрация на Дружеството“ Моля, попълнете искането, използвайки символи на латиница

Предпочитате да попълните формуляра на хартия?

Изтегляне

1. Данни за дружеството

Да се попълни от Представляващ/Упълномощено лице

 1. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без мобилен телефонен номер
 2. 11 (единадесет) цифрен референтен номер, изписан в горната част на Извлечението
 3. Предишна Следваща

2. Картодържател

 1. Максимум 21 позиции (на латиница, включително интервалите)
 2. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без мобилен телефонен номер
 3. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без адрес на електронна поща. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 4. дд-мм-гггг
 5. Предишна Следваща

3. Лимити и ограничения

Да се попълни от Представляващ/Упълномощено лице

  1. Минимум 1500 (Във валутата на посочената във Форма за регистрация на Дружеството)
  1. Приложима на банкомат и ПОС
 1. Предишна Следваща

4. Подпис на Представляващ/Упълномощено лице

Декларирам, че съм установил самоличността на Картодържателя въз основа на валиден документ за самоличност

 1. дд-мм-гггг
 2.  
 3. Предишна Следваща

5. Адрес за кореспонденция

 1. Предишна Следваща