ИНГ Корпоративни Кредитни Карти

Корпоративни плащания

Форма за регистрация на Картодържател

Тази форма трябва да бъде попълнена от Представляващ/Упълномощено лице, както и от Картодържател. Ако не сте регистрирани за ИНГ Корпоративни Кредитни Карти, моля също предоставете и „Форма за регистрация на Дружеството“ Моля, попълнете искането, използвайки символи на латиница

Предпочитате да попълните формуляра на хартия?

Изтегляне

1. Данни за дружеството

Да се попълни от Представляващ/Упълномощено лице

 1. 11 (единадесет) цифрен референтен номер, изписан в горната част на Извлечението
 2. Предишна Следваща

2. Картодържател

 1. Максимум 21 позиции (на латиница, включително интервалите)
 2. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 3. дд-мм-гггг
 4. Предишна Следваща

3. Лимити и ограничения

Да се попълни от Представляващ/Упълномощено лице

  1. Минимум 1500 (Във валутата на посочената във Форма за регистрация на Дружеството)
  1. Приложима на банкомат и ПОС
 1. Предишна Следваща

4. Подпис на Представляващ/Упълномощено лице

Декларирам, че съм установил самоличността на Картодържателя въз основа на валиден документ за самоличност

 1. дд-мм-гггг
 2.  
 3. Предишна Следваща

5. Адрес за кореспонденция

 1. Предишна Следваща