ИНГ Корпоративни Кредитни Карти

Корпоративни плащания

Форма за смяна на данни на Картодържателя

Моля, попълнете искането, използвайки символи на латиница

Предпочитате да попълните формуляра на хартия?

Изтегляне

1. Данни на Дружеството (Задължително)

 1. 11 (единадесет) цифрен референтен номер, изписан в горната част на Извлечението
 2. Предишна Следваща

2. Смяна на данни на Картодържателя (Незадължително)

 1. Последни 4 цифри на картата
 2. Име Максимум 21 позиции (на латиница, включително интервалите).
  Ако картата бъде подменена, настоящата карта ще бъде блокирана. (Процедура за сигурност за предотвратяване на наличието на две активни карти)
 3. Предишна Следваща

3. Лимити и ограничения (Незадължително)

 1. Нов лимит на картата (минимален 1.500). Валута на картовата сметка
 2. Нов лимит на картата (минимален 1.500). Валута на картовата сметка
 3. дд-мм-гггг
  1. Ако Картодържателя е недостъпен при подмяна на картата, нова карта ще бъде преиздадена запазвайки номера на първоначалната карта
 4. Предишна Следваща

4. Допълнителни услуги (Незадължително)

 1. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
  1. Ако картата бъде подменена, настоящата карта ще бъде блокирана. (Процедура за сигурност за предотвратяване на наличието на две активни карти)
 2. Предишна Следваща

5. Подпис на Представляващ/Упълномощено лице (Задължително)

 1. дд-мм-гггг
 2.  
 3. Предишна Следваща

6. Адрес за кореспонденция и компоненти за изпращане

 1. Предишна Следваща