ИНГ Корпоративни Кредитни Карти

Корпоративни плащания

Форма за регистрация на Дружеството

Моля, попълнете искането, използвайки символи на латиница

Предпочитате да попълните формуляра на хартия?

Изтегляне

1. Данни на Дружеството

 1. Максимум 36 позиции (на латиница, включително интервалите)
 2. Максимум 21 позиции (на латиница, включително интервалите)
 3. Предишна Следваща

2. Представляващ 1

Да се попълни от Представляващ или Упълномощено лице

 1. дд-мм-гггг
 2. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без мобилен телефонен номер
 3. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без адрес на електронна поща. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 4. Ще поискаме да се идентифицирате със Секретния код при предоставяне на информация по телефона
 5. дд-мм-гггг
 6.  
 7. Предишна Следваща

3. Представляващ 2

Да се попълни от Представляващ или Упълномощено лице

 1. дд-мм-гггг
 2. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без мобилен телефонен номер
 3. Задължително. Молбата не се приема за разглеждане без адрес на електронна поща. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 4. Ще поискаме да се идентифицирате със Секретния код при предоставяне на информация по телефона
 5. дд-мм-гггг
 6.  
 7. Предишна Следваща

4. Плащания

  1. В случай на директен дебит, моля, изпратете с настоящия формуляр попълнен и надлежно подписан формуляр за директен дебит.
 1. Ако в раздел 5а сте избрали директен дебит, моля, изпратете с настоящия формуляр попълнен и надлежно подписан формуляр за директен дебит
  1. В рамките на 10 дни от избраната дата, плащане по програмата трябва да бъде изпълнено, независимо от избрания метод на плащане
 2. Предишна Следваща

5. Лимити и ограничения

 1. Тази сума, представлява изразходвания лимит за всички карти, издадени на база на това искане в избраната валут
  1. ING не може да гарантира, че транзакциите винаги ще бъдат блокирани
 2. Предишна Следваща

6. Допълнителни услуги

 1. Предишна Следваща

7. Други особености

 1. Предишна Следваща

8. Декларация и подписи

 1. дд-мм-гггг
 2. дд-мм-гггг
 3.  
 4. дд-мм-гггг
 5. дд-мм-гггг
 6.  
 7. Предишна Следваща

9. Адрес за кореспонденция и компоненти за изпращане

 1. Предишна Следваща