ING Corporate Card Programma

Bedrijfsfacturering

Aanvraag medewerker

Dit formulier dient door de Programmabeheerder en de medewerker ingevuld te worden. Neemt u nog niet deel aan het ING Corporate Card Programma? Stuur dan ook het formulier Aanvraag bedrijf mee.

Wilt u het formulier op papier invullen?

Download

1. Bedrijfsgegevens

In te vullen door de Programmabeheerder van het ING Corporate Card Programma

 1. Verplicht. Zonder een mobiel telefoonnummer wordt de aanvraag niet in behandeling genomen
 2. Het 11-cijferige nummer dat midden boven op het uitgavenoverzicht van het bedrijf staat
 3. Vorige Volgende

2. Gegevens medewerker

 1. Maximaal 21 tekens (inclusief spaties)
 2. Verplicht. Zonder een mobiel telefoonnummer wordt de aanvraag niet in behandeling genomen
 3. Verplicht. Zonder een e-mailadres wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De inloggegevens voor de ING Commercial Card portal worden naar dit e-mailadres verzonden. Geen e-mailadres van een collega of een algemeen e-mailadres zoals info@, admin@, etc.
 4. dd-mm-jjjj
 5. Vorige Volgende

3. Limiet en blokkeringen

In te vullen door de Programmabeheerder van het ING Corporate Card Programma

  1. Minimaal 1.500 (de valuta wordt bepaald door het bedrijf in de oorspronkelijke aanvraag voor het ING Corporate Card Programma)
  1. Geldt voor zowel opnamen via geldautomaten als aan de balie van een bank
 1. Vorige Volgende

4. Handtekening Programmabeheerder

Ik verklaar dat ik de identiteit van de kaarthouder aan de hand van een geldig identiteitsbewijs heb vastgesteld

 1. dd-mm-jjjj
 2.  
 3. Vorige Volgende

5. Verzendadres

 1. Vorige Volgende