ING Corporate Card Programma

Privéfacturering

Aanvraag medewerker

Dit formulier dient door de Programmabeheerder en de medewerker ingevuld te worden. Neemt u nog niet deel aan het ING Corporate Card Programma? Stuur dan ook het formulier Aanvraag bedrijf ING Corporate Card Programma mee.

Wilt u het formulier op papier invullen?

Download

1. Bedrijfsgegevens

In te vullen door de Programmabeheerder van het ING Corporate Card Programma

 1. Verplicht. Zonder een mobiel telefoonnummer wordt de aanvraag niet in behandeling genomen
 2. Het 11-cijferige nummer dat midden boven op het uitgavenoverzicht van het bedrijf staat
 3. Vorige Volgende

2. Gegevens medewerker

 1. Maximaal 21 tekens (inclusief spaties)
 2. Verplicht. Zonder een mobiel telefoonnummer wordt de aanvraag niet in behandeling genomen
 3. Verplicht. Zonder een e-mailadres wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De inloggegevens voor de ING Commercial Card portal worden naar dit e-mailadres verzonden. Geen e-mailadres van een collega of een algemeen e-mailadres zoals info@, admin@, etc.
 4. dd-mm-jjjj
 5. Vorige Volgende

3. Limiet en blokkeringen

In te vullen door de Programmabeheerder

  1. Minimaal 1.500 (de valuta wordt bepaald door het bedrijf in de oorspronkelijke aanvraag voor het ING Corporate Card Programma)
  1. Geldt voor zowel opnamen via geldautomaten als aan de balie van een bank
 1. Vorige Volgende

4. Betalingswijze

  1. In het geval van een overboeking dient het openstaande saldo binnen 25 dagen (tenzij anders overeen gekomen) na de gekozen datum te zijn voldaan. In het geval van automatische incasso, stuur een compleet ingevuld en correct ondertekend incassoformulier mee met dit formulier. Het openstaande saldo zal 28 dagen (tenzij anders overeengekomen) na de datum van het afschrift van uw rekening worden afgeschreven
 1. Vorige Volgende

5. Handtekening Programmabeheerder

Ik verklaar dat de identiteit van de kaarthouder aan de hand van een geldig identiteitsbewijs heb vastgesteld

 1. dd-mm-jjjj
 2.  
 3. Vorige Volgende

6. Verzendadres en wat te sturen

 1. Vorige Volgende

ING Corporate Card Programma

SEPA incassomachtiging

7. Rekeninghouder

 1. Naam bedrijf (Corporate Pay) of persoon (Individual Pay) aan wie de rekening wordt geadresseerd
 2. Vorige Volgende

8. Incassant

 1. Vorige Volgende

9. Betalingsgegevens

 1. Vorige Volgende

10. Bankgegevens

Als u voor Bedrijfsfacturering hebt gekozen, vul hier dan de bankgegevens van het bedrijf in. Heeft u voor Privéfacturering gekozen, vul hier dan de bankgegevens van de kaarthouder in.

 1. Vorige Volgende

11. Machtiging automatische incasso

 1. dd-mm-jjjj
 2.  
 3. indien van toepassing
 4. indien van toepassing 
  indien van toepassing
 5. Vorige Volgende

12. In te vullen door de incassant (ING)

 1. Vorige Volgende

13. Verzendadres

 1. Vorige Volgende