ING Corporate Card Programme - Corporate Pay

Žiadosť o zmenu údajov spoločnosti

Tento dokument je vyhotovený v anglickej a slovenskej jazykovej verzii. Anglická jazyková verzia tohto dokumentu bude mať prednosť pri jeho výklade.

Uprednostňujete vyplnenie formulára v papierovej forme?

Stiahnuť

1. Informácie o spoločnosti (povinné)

 1. 11-miestne číslo uvedené na výpise pre Vašu spoločnosť
 2. Späť Ďalej

2. Zmena údajov spoločnosti (voliteľné)

 1. Možné len ak sa nezmení IČO. Prosím zašlite súčasne aj nový výpis z obchodného registra
 2. Max. 21 znakov (vrátane medzier)
  1. Ak si želáte zmenit' názov spoločnosti na Vašich kartách všetky karty budú pred vydaním nových blokované. Znamená to, že držitelia kariet nebudú môct' dočasne karty používať
 3. Späť Ďalej

3. Zmena čísla účtu spoločnosti (voliteľné)

 1. Späť Ďalej

4. Zmena Administrátora 1 (voliteľné)

 1. deň-mesiac-rok
 2. Heslo bude používané pri telefonickej komunikácii. Heslo môže mať maximálne 12 znakov
 3. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
 4.  
 5. Späť Ďalej

5. Zmena Administrátora 2 (voliteľné)

 1. deň-mesiac-rok
 2. Heslo bude používané pri telefonickej komunikácii. Heslo môže mať maximálne 12 znakov
 3. Prihlasovacie údaje pre portál ING Commercial Card sa odošlú na túto e-mailovú adresu.
 4.  
 5. Späť Ďalej

6. Zmena mesačného limitu spoločnosti (voliteľné)

Mena je podl'a pôvodnej žiadosti

 1. deň-mesiac-rok
 2. deň-mesiac-rok
 3. Späť Ďalej

7. Ostatné zmeny (voliteľné)

Zmena predvolených nastavení

  1. Poplatok za poskytovanie tlačených výpisov je uvedený v brožúre „Sadzobník pre kartu ING Corporate Card“.
  1. Poplatok za poskytovanie tlačených výpisov je uvedený v brožúre „Sadzobník pre kartu ING Corporate Card“.
  1. Všetky karty budú okamžite zablokované a nebude možné ich používat'
 1. Späť Ďalej

8. Podpis Administrátora (povinné)

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. Späť Ďalej

9. Podpis v mene spoločnosti (voliteľné)

V prípade doplnenia nového administrátora musí byť táto žiadosť podpísaná oprávnenou osobou/osobami spoločnosti (spoločnosť týmto zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že overila totožnosť a podpis nového administrátora v súlade s platným preukazom totožnosti)

 1. deň-mesiac-rok
 2.  
 3. deň-mesiac-rok
 4.  
 5. Späť Ďalej

10. Kontaktná adresa pre odoslanie

 1. Späť Ďalej